Home Europa
Mandarin duck [Aix galericulata]
Name: Mandarin duck
Nomen: Aix galericulata
Naam: Mandarijneend
Familie: Eenden - Boomeenden (Cairinini)
Grootte: L 41-49 cm, S 65-75 cm
Gewicht: