Home Costa Rica
Motmot - Rufous [Baryphthengus martii]
Name: Motmot - Rufous
Nomen: Baryphthengus martii
Naam: Rosse Motmot
Nombre: Momoto Canelo Mayor (Pájaro Bobo)
Nom: Motmot roux
Familie: Momotidae (Motmots)
Grootte: 18 inch (46 cm)
Gewicht: 195 g